ZIELONA

KRASICKIEGO 

Uniejow

W PPHU TOMKAR Zespół Poradni Zdrowie można wykonać badania EMG/ENG !!!

Badanie EMG (elektromiografia) to metoda przydatna w diagnozowaniu wielu chorób o podłożu neurologicznym, pozwalająca ocenić funkcję mięśni.

Badania EMG/ENG są bardzo przydatne w diagnostyce:

  • uszkodzenia nerwów obwodowych (zespoły cieśni, uszkodzenie nerwu łokciowego, nerwu promieniowego, strzałkowego i piszczelowego),
  • zespołów bólowych oraz korzeniowych kręgosłupa,
  • uszkodzenia splotów,
  • uszkodzenia nerwów twarzowego i trójdzielnego,
  • chorób nerwowo-mięśniowych (polineuropatie, stwardnienie zanikowe boczne),
  • miopatii, miastenii, tężyczki,
  • zaburzeń czucia,
  • nerwu wzrokowego,
  • urazów rdzenia kręgowego,

BadanieEMG nie należy do tych najprzyjemniejszych, jednak bardzo często jest jedyną metodą, która pozwala postawić trafną diagnozę.

Do badania EMG nie trzeba się szczególnie przygotowywać. Bardzo ważne jest jednak wcześniejsze umycie miejsca, w którym będzie ono przeprowadzane. Nie należy natłuszczać obszaru, który poddany zostanie badaniu. Należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach.

Przeciwwskazaniami do wykonania badania EMG jest wszczepiony elektryczny rozrusznik serca, elementy metalowe w sercu (np. sztuczna zastawka) lub w badanej okolicy ciała. 

Badania wykonywane są na aparacie Dantec Keypoint przez wykwalifikowanego neurofizjologa z wieloletnim doświadczeniem, posiadającego licencję EMG.

Badania EMG i ENG są wykonywane odpłatnie, również bez skierowania.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 43 678 95 00, 43 678 95 13

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med