LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
1 zdjęcie czaszki
w 1 projekcji 20,00
w 2 projekcjach 40,00
w 3 projekcjach 60,00
2 zdjęcie kości twarzoczaszki
w 1 projekcji 20,00
w więcej niż 1 projekcji 50,00
3 zdjęcie zatok
w 1 projekcji 25,00
w więcej niż 1 projekcji 50,00
4 zdjęcie oczodołów
w 2 projekcjach (uraz) 40,00
w więcej niż w 2 projekcjach (ciało obce) 50,00
5 zdjęcie kręgosłupa (odcinka szyjnego)
w 1 projekcji 25,00
w 2 projekcjach 50,00
6 zdjęcie kręgosłupa (odcinka piersiowego)
w 1 projekcji 25,00
w 2 projekcjach 50,00
7 zdjęcie kręgosłupa (odc. lędźwiowo-krzyżowego)
w 1 projekcji 25,00
w 2 projekcjach 50,00
w 3 projekcjach 60,00
8 zdjęcie całego kręgosłupa (w 2 projekcjach) 60,00
9 zdjęcie całego kręgosłupa w pozycji stojącej w 1 projekcji 30,00
10 zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego 25,00
11 zdjęcie czynnościowe kręgosłupa (w każdym odcinku) 50,00
12 zdjęcie kości ogonowej 25,00
13 zdjęcie celowane 30,00
14 zdjęcie klatki piersiowej
w 1 projekcji 34,00
w 2 projekcjach 50,00
w 2 projekcjach z kontrastem 55,00
15 zdjęcie mostka 25,00
16 zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych 25,00
17 zdjęcie żeber
w 1 projekcji 25,00
w 2 projekcjach 50,00
18 zdjęcie obojczyka 25,00
19 zdjęcie łopatki
w 1 projekcji 25,00
w 2 projekcjach 50,00
20 zdjęcie stawu barkowego
w 1 projekcji 25,00
w 2 projekcjach 50,00
21 zdjęcie porównawcze stawów barkowych
w 1 projekcji 35,00
w 2 projekcjach 60,00
22 zdjęcie kości miednicy w 1 projekcji 25,00
23 zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych
w 1 projekcji 25,00
w 2 projekcjach 50,00
24 zdjęcie stawu biodrowego
w 1 projekcji 25,00
w 2 projekcjach 50,00
25 zdjęcia porównawcze stawów biodrowych
w 1 projekcji 25,00
w 2 projekcjach 50,00
26 zdjęcie kości uda
w 1 projekcji 25,00
w 2 projekcjach 50,00
27 zdjęcie stawu kolanowego
w 1 projekcji 20,00
w 2 projekcjach 40,00
28 zdjęcie porównawcze stawów kolanowych
w 1 projekcji 25,00
29 zdjęcie rzepki w 2 projekcjach 40,00
30 zdjęcie kości podudzia
w 1 projekcji 20,00
w 2 projekcjach 40,00
31 zdjęcie kostki/stopy
w 1 projekcji 20,00
w 2 projekcjach 40,00
32 zdjęcia porównawcze stóp
w 1 projekcji 25,00
w 2 projekcjach 50,00
33 zdjęcie kości piętowej
w 1 projekcji 20,00
w 2 projekcjach 40,00
34 zdjęcie kości ramieniowej
w 1 projekcji 25,00
w 2 projekcjach 50,00
35 zdjęcie łokcia
w 1 projekcji 20,00
w 2 projekcjach 40,00
36 zdjęcia porównawcze stawów łokciowych
w 1 projekcji 20,00
w 2 projekcjach 40,00
37 zdjęcie przedramienia
w 1 projekcji 20,00
w 2 projekcjach 40,00
38 zdjęcie nadgarstka/ręki
w 1 projekcji 20,00
w 2 projekcjach 40,00
w 3 projekcjach 60,00
39 zdjęcia porównawcze rąk 20,00
40 zdjęcie palców
w 1 projekcji 20,00
w 2 projekcjach 40,00
41 zdjęcie przeglądowe - jama brzuszna 30,00

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med