ZPZ ul. Zielona 2a, 99-200 Poddębice
tel.: 43 678 95 00

Poradnia Leczenia Uzależnień

Od stycznia 2009 roku w ZP „ZDROWIE” NZOZ w Poddębicach działa PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Świadczenia dokonamy m.in. porady lekarskie, porady lekarskie, sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej, sesje psychoterapii rodzinnej. Porady udzielane są przez: psychologów, lekarzy specjalistów psychiatrii, osoby z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

</font style="vertical-align:>

BEZ SKIEROWANIA
Specjaliści:
lek. med. Bartosz Gmiński
specjalista psychiatra,
lek. med. Marta Dzikowska
specjalista psychiatra
lek. med. Iwona Pintera
specjalista psychiatra
mgr Ewa Brzozowska
terapia uzależnień
mgr Michał Luciński
psycholog
mgr Marta Bartczak-Praczkowska
specjalista psycholog
mgr Katarzyna specjalista Tylman
psycholog
mgr Grzegorz Sobczak
terapii uzależnień