Zmiany w cenniku PPL - Zespół Poradni "ZDROWIE"

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2019r. obowiązywał będzie Nowy Cennik Badań Profilaktycznych w Poradni Medycyny Pracy

Informacje o zmianach dostępne są w zakładce "Cennik", w Rejestracji przychodni, Rejestracji Poradni Medycyny Pracy - II piętro, pok.23 

lub pod numerami telefonów: 43 678 95 00, 43 678 95 30. 

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

 

Zapraszamy!