ZPZ ul. Zielona 2a, 99-200 Poddębice
tel.: 43 678 95 00

Oferujemy badania z zakresu medycyny pracy:

1.    Badania profilaktyczne pracowników: 

Wstępne  (osoby przyjmowane do pracy lub zmieniające stanowisko) 

Kontrolne  (zawsze przed ponownym rozpoczęciem pracy przez osobę, która była na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni) 

Okresowe  (osoby pracujące już na danym stanowisku, – gdy zbliża się ważność poprzedniego zaświadczenia).

2.    Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych;

Wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej; Wydanie orzeczenia sanitarnego. Warunkiem wydania orzeczenia sanitarnego oraz wpisu do książeczki jest posiadanie badania na nosicielstwo. 

3.    Badania kandydatów na prawo jazdy (wszystkie kategorie).

4.    Badania kierowców (wszystkie kategorie).

5.    Badania lekarskie kandydatów do szkół: 

Ponadpodstawowych; ponadgimnazjalnych; wyższych; studentów i uczestników studiów doktoranckich 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Rejestracja: ul. Zielona 2a, II piętro, pok.23

tel.: 43 678 95 30

Zapraszamy!