ZPZ ul. Zielona 2a, 99-200 Poddębice
tel.: 43 678 95 00

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lekarze:

Lek. med. Radosław Wróbel

specjalista chirurg, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek. med. Paweł Woźniacki
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek.med. Przemysław Długosz
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu