ZPZ ul. Zielona 2a, 99-200 Poddębice
tel.: 43 678 95 00

 

 

PPHU”TOMKAR”S.C Halina Styśko, Piotr Styśko, Michał Styśko 
Zakład Leczniczy-Zespół Poradni „Zdrowie” 
ul.Zielona2a
99-220 Poddębice

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko.

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Zainstalowany na terenie jednostki aparat rentgenowski do zdjęć ogólno-diagnostycznych posiada wymagane prawem zezwolenia wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali odpowiednio zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.  Z prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych, oraz pomiarów dozymetrycznych w środowisku wynika, że prowadzenie działalności przez jednostkę, związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.