Diagnostyka i leczenie chorób płuc

Lekarz:

lek. med. Barbara Patora - Eger­
specjalista chorób płuc

 

Lekarz zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego.

Wykonujemy spirometrię.

Najczęstsze choroby układu oddechowego:

  • astma oskrzelowa
  • grużlica
  • mukowizcydoza
  • odma oskrzelowa
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POchP)
  • pylica płuc
  • śródmiąższowe choroby płuc

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med