• Diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego (kamica, nowotwory układu moczowo – płciowego)
• Choroby prostaty
• USG układu moczowo – płciowego

Lekarz:

dr n. med. Marek Rożnie­cki
specjalista urolog

Porady płatne!